Powered by Google

  

Members

Number of current members: 256 (June, 2016)
Regular member: 225, Student member: 31

Honorary Members

(The order of the Japanese syllabary)
Naoaki Ishi
Kazutomo Imahori*
Masami Iriki*
Tamao Endo
Kunio Ohta*
Masayoshi Kanisawa*
Kenichi Kitani*
Yukiaki Kuroda*
Sataro Goto
Akio Sato*
Tsuneko Sato*
Tadashi Shinkai
Tsutomu Sugahara*
Kenshi Suzuki
Hisashi Tauchi*
Toshio Takeda*
Yoshitaka Nagai*
Tetsuo Noumura*
Katsuiku Hirokawa
Koichi Hiwatashi*
Yoshiaki Fujita
Yoshisada Fujiwara
Naoki Maruyama
Yoji Mitsui
Nozomu Mori
Masa-atsu Yamada*
Sang Chul Park
Denham Harman*
Byung Pal Yu

* Deceased

Winners of the Young Investigator's Award

2017
Kimi Yamakoshi (National Center for Geriatrics and Gerontology)
Kiyoshi Yoshioka (Nagasaki University)
Ryuta Mikawa (National Center for Geriatrics and Gerontology)
Kenji Watanabe (Chiba University)

2016
Michihiro Hashimoto (Chubu University)
Hisako Nakagawa (Hokkaido University)
Yasunori Fujita (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)

2015
Nobuyuki Kimura (National Center for Geriatrics and Gerontology)
Naotaka Izuo (Chiba University)
Takamasa Tsuzuki (Juntendo University)
Yuhei Mizunoe (Tokyo University of Science)

2014
Takumi Mikawa (Kyoto University)
Yuji Iwashita (National Center for Geriatrics and Gerontology)
Shuichi Yanai (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)

2013
Airi Jo (Tokyo University)
Kunpei Tanisawa (Waseda University)
Takuro Tsuchiya (Tokyo University of Science)

2012
Yusuke Ono (Nagasaki University)
Norihito Kishimoto (Nagoya City University)
Daichi Fukunaga (Tokyo University of Science)

2011
Chao Cheng (Nagoya University)
Tomohisa Hayakawa (National Center for Geriatrics and Gerontology)
Ryoichi Mori (Nagasaki University)

2010
Masataka Sugimoto (National Center for Geriatrics and Gerontology)
Teruhide Koyama (Shinshu University)
Jinze Qian (Shinshu University)
Zhang Rong (Nagoya University)

2009
Takuya Chiba (Nagasaki University)
Naoyuki Okita (Tokyo University of Science)
Hyun Soo Kim (Pusan National University)

2008
Yoshihito Kishita (Tokyo Metropolitan University)
Sanae Ishi (Aichi Human Service Center)
Kazuma Murakami (Kyoto University, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)

2007
Shuichi Machida (Waseda University)
Nobuhiko Hiramatsu (University of Yamanashi)
Yoko Shiraishi-Yamaguchi (Nagasaki University)

2006
Yuji Sato (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)
Yasunori Sato (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)
Rie Nagaoka-Yasuda (Osaka University, The Scripps Research Institute)

2005
Sae Uchida (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)
Hiroko Hayashi (Nagasaki University)
Masaki Miyazawa (Tokai University)

2004
Tadatoshi Kinouchi (Jichi Medical University)
Takahiko Shimizu (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)
Haruyoshi Yamaza (Nagasaki University)

2003
Takamasa Ishii (Tokai University)
Yoko Hibi (National Center for Geriatrics and Gerontology)
Kazuya Takeda (National Center for Geriatrics and Gerontology)
Yoshitaka Kondo (Tokyo Medical and Dental University, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)

2002
Akihito Ishigami (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology)
Nanami Matsuda (Tokai University, RIKEN)

Koji Fukui (Shibaura Institute of Technology)